Zabawy z Woronojem

Komórki diagramu tworzy się rysując linie proste w równej odległości pomiędzy dwoma punktami. Tzn. prostopadle do linii, która by łączyła te dwa punkty. Możesz sobie przestudiować wskazówki poniżej lub zajrzeć tu https://www.instructables.com/Hand-Drawn-Voronoi-Diagrams/.


Najpierw rozmieść swoje wartości na planszy. Tu dla uproszczenia tylko 5.


Połącz każdy punkt z najbliżej położonymi punktami, wyjdzie fajna sieć, jak pijana pajęczynka.


A teraz zabawa. Wyznacz na każdej linii punkt dokładnie pośrodku i przeprowadź linię prostopadłą.


Oznacz miejsce skrzyżowania trzech linii punktem. Pola, które powstają pomiędzy liniami tworzą diagram Woronoja. Inaczej: połącz te punkty i brzegi strony.