Pętle rozwoju

Pętle zmiany, pętle rozwoju, pętle uczenia się …

To super pomysł na porządkowanie procesu zmian. Odnosi się on bezpośrednio do źródła i procesu wszelkiego owocnego działania, w każdym obszarze życia:

Dlaczego, po co mi to
Jak to zrobić
Co konkretnie wykonać.

Bardziej szczegółowo w prezentacji:

Kiedy pojawiają się wyzwania i sprawy do załatwienia, bo wynik działań jest nie halo, można prześledzić procesy przy użyciu pętli zmian i znaleźć miejsce, w którym coś nie pykło.

Pojedyncza pętla: działania, ‘czy robisz to właściwie? czy robisz to, jak trzeba? jak jeszcze możesz to zrobić?’

Podwójna pętla: myśli, koncepcje, strategie, ‘czy to jest w ogóle właściwe? czy robisz to, co trzeba? co jeszcze możesz zrobić?’

Potrójna pętla: bycie, wartości, ‘skąd wiesz, że to właściwe?, na jakiej podstawie uważasz, że w ogóle trzeba to robić? z jakiego powodu to robisz?’

Żeby łatwiej odnaleźć się w potrójnej pętli, wejdź w świat wartości. Zagraj w gry coachingowe Tarot z Sercem lub Glify z Sercem, aby wspiąć się na poziom abstrakcyjnego myślenia. Na tym poziomie łatwo zanurzyć się w świat wartości. Tam zrozumiesz, co cię napędza, motywuje. Tylko w świecie wartości rozwiążesz lub ogarniesz wewnętrzne konflikty.

Ćwiczenie ‘3 pętle’ możesz wykonać z pomocą prezentacji:Nalezy napisać, że określenie „triple-loop learning” (potrójna pętla zmian) pojawia się po raz pierwszy w książce Swieringa, J and Wierdsma, A, a inspirowana była twórczością autorów, m.in., Chris Argyris, Donald Schön, Rob Hargrove, Greg Bateson. Koncepcja została poddana krytycznemu przeglądowi przez Paula Toseya jako nieumocowana empirycznie. Nie szkodzi. My tu uważamy, że to jest bardzo fajne i praktyczne narzędzie.


Źródełka:

Swieringa, J and Wierdsma, A, “Becoming a Learning Organization: Beyond the Learning Curve”, Wokingham: Addison-Wesley 1992

Paul Tosey, The origins and conceptualisations of `triple-loop’ learning: a critical review, Sage Journals 2011