V Wiara

Nie Ma Przyszłości Bez Przeszłości

Czyli, antidotum na strach.

DAJ SIĘ PONIEŚĆ WYOBRAŹNI …

… i pracuj przez chwilę z samym obrazem. Odpowiedz na pytania:

Co przyciągnęło twoją uwagę?
Co ci się podoba?
Co cię intryguje?
Co cię niepokoi?
Co byś zmieniła w tym obrazie?
Co byś dodał?
Gdzie widzisz siebie w tym obrazie?

Przyjmuj wszystko, co ci przychodzi do głowy. Zanotuj, naszkicuj.
Potem pomyśl jak to się ma do twej sytuacji. Odpowiedz na pytania:

W jaki sposób twoje refleksje wiążą się z tematem pytania?
W jaki sposób te wskazówki mogą ci pomóc?
W jaki sposób zmieniło się twoje postrzeganie tej sytuacji?
Co zyskasz, gdy zmienisz swoje nastawienie?
Co jeszcze możesz zmienić?
Jak zmieni się twoja mapa wartości po tym ćwiczeniu?

KTÓRE Z TYCH TREŚCI PRZEMAWIAJĄ DO CIEBIE TERAZ?

Wartości

Serdeczna Towarzyszka Miłości, Zaufanie, Sens, Spełnienie, Wiedza, Uczciwość, Zacność, Etyka, Idealizm, Tradycja, Ład

Podpowiedzi

Tarotowy Kapłan
Mentorka, Nauczyciel, rytuały, edukacja, przekazywanie Wiedzy we Wspólnocie
Zaufanie w prowadzenie Siły Wyższej
Fundament, wzorzec rozumienia Świata
Moralność, która służy Porządkowi, Współpracy, Bezpieczeństwu

Podszepty

Jeżeli to możliwe, idź za swoim powołaniem …
Przypomnij sobie, kiedy Wiara w to, że będzie dobrze była czymś naturalnym.

Pod rozwagę

Głowa w chmurach
ŚwO = świętoszkowate oburzenie
Moralizator paralizator
Obezwładniający rytualizm
Podejrzliwość

Parę słów od Kapłana

Wiara przyniosła Wiedzę, a Wiedza dała nam Naukę. Nic nie zadzieje się bez Wiary. Nie myl Wiary z wierzeniami i przekonaniami. Wiara jest wieczna i niezmienna. Wierzenia i przekonania to narzędzia potrzebne do przetrwania, dadzą ci strukturę i punkty oparcia. Wiara wyzwoli cię od lęku i strachu. Dlatego, gdy zamieniasz dawne przekonania i wierzenia na nowe, nie wylewaj Wiary z kąpielą. Nie ma przyszłości bez przeszłości.

Wiara to osobisty kontakt z Siłą Wyższą, jakkolwiek ją określasz. To super intymna przestrzeń, którą masz bezwzględne prawo chronić. Tak, jak każdy, więc nie próbuj naruszać tej przestrzeni u innych, bo możesz oberwać. Jeśli z Wiary wzięła się Wiedza, a z niej Nauka, to szukając potwierdzenia swojej intymnej więzi z Absolutem w Wiedzy czy Nauce, rezygnujesz ze swej Wiary. Jeśli bardzo usiłujesz przekonać innych do tego w co wierzysz, to być może twoja Wiara nie jest wystarczająco mocna. Pamiętaj, tylko twoja Wiara uwolni cię od strachu.


WKURZAJĄCE PYTANIA COA’CHINGOWE

Przeczytaj pytania poniżej i pomyśl:
Które z pytań przemawia do ciebie w tej chwili?
Które z nich jest przydatne?
Na które z nich łatwo ci odpowiedzieć?
Na które z nich nie chcesz jeszcze odpowiadać?

W Podróży przez Życie

Na teraz
Na ile sytuacja jest zgodna z twoimi wartościami?
Gdzie jest konflikt wartości?
Gdzie potrzeba więcej Wiary?
Czego potrzeba, by móc zaufać?

Na Drogę
Jak mocna jest twoja Wiara?
Jak zdobywasz Wiedzę?
Jak często rysujesz mapę wartości?
Co jest fundamentem Wiary?
Na ile się czujesz spełnienie na obecnym etapie?
Ile czujesz odpowiedzialności za Wspólnotę?

Na ścieżce misji zawodowej

Na teraz
Co może być niezgodne z twoimi wartościami?
Jaki jest wspólny cel?
Na ile ważne jest uznanie?
Jak bardzo ważne jest docenianie?

Na Drogę
Jakie wartości są najważniejsze w pracy?
Jak twoja praca współbrzmi z twoim powołaniem?
Jak twoje życie zawodowe odzwierciedla twoją Misję?
Na ile czujesz się spełniona, spełniony w Pracy?


KIEDY JUŻ OGARNIESZ PODPOWIEDZI I PYTANIA:

Jakie masz wnioski?
Jak cię to wesprze w procesie zmiany?
Jak cię to wesprze w znalezieniu rozwiązania?
Jak cię to wesprze w podjęciu decyzji zgodnej z twoimi wartościami?
Jak wygląda teraz twoja mapa wartości?
Jakie nowe wartości są dla ciebie istotne?
Gdzie pojawia się konflikt wartości?
Co teraz wiesz o życiu?
Co nowego wiesz o sobie?Nie ma przyszłości bez przeszłości, ale każdego z nas korci robienie rzeczy po swojemu, dlatego następna stacja to VI Indywidualność.


Obrazy oryginalne:
1. Zmaj88 / Getty Images